ZWO


Werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking

ZWO is een werkgroep binnen de Diaconie. Het beleid van ZWO maakt dus ook deel uit van de Missie en Visie van de Diaconie. De ZWO stimuleert zowel binnen als buiten de PGN duurzame ontwikkelingssamenwerking. Dat gebeurt o.a. door het financieel ondersteunen van Kerk-in-Actie projecten in hele wereld. Maar ook door het vergroten van de betrokkenheid bij deze projecten, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse ZWO dienst. De ZWO werk samen met de MOV-werkgroep (Missie Ontwikkeling Vrede) van de Nuenense parochie, met name bij onderstaande activiteiten. De afkorting ZWO staat oorspronkelijk voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking; dat klinkt ietwat gedateerd; onze activiteiten zijn dat gelukkig niet.

WereldMarkt nuenen: 22 september 2019

De WereldMarkt Nuenen wordt 1 keer per 3 jaar georganiseerd, de eerst volgende is op zondagmiddag 22 september 2019. De Wereldmarkt biedt een podium aan mensen uit Nuenen (of net daarbuiten) die actief betrokken zijn bij ontwikkelingsprojecten in de wereld. Zo’n 25 particuliere organisaties hun project presenteren in het park van Nuenen. Gedurende de middag is er een continue programma van muziek optredens. Het beloofd weer een groot feest te worden. We zijn druk bezig met de voorbereidingen en we kunnen jouw hulp hierbij heel goed gebruiken!

Solidariteitsmaaltijd

Solidariteitsmaaltijd was op vrijdagavond 12 April 2019. De Solidariteitsmaaltijd wordt elk jaar georganiseerd op de vrijdag vóór de Goede Week. Dit is een gezellige maaltijd, van maar liefst 160 deelnemers, die in het teken staat van een project dat vanuit Nuenen wordt gecoördineerd. Alle opbrengsten komen ten goede van dit project. Er is live muziek en natuurlijk informatie over het project. Meer informatie hier.

ZWO bestaat uit
  • Walter Tibboel (voorzitter, kerkenraadslid)
  • Marianne Smouter (regeltante)
  • Carla van Doorn (penningmeester)

Rekeningnummer ZWO (is gewijzigd sinds november 2018)

  • NL 82 RABO 0373 738 609
  • t.n.v. Diaconie PGN inzake ZWO