Wat kunt u verwachten


kerkdienst

Voor een overzicht van de kerkdiensten zie Kerkdiensten per maand.

Wat mag u verwachten van een kerkdienst?

Een gastvrij huis, waarbij kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd & elke veertien dagen een jongerendienst die in de jeugdruimte wordt gehouden. Jongeren in de leeftijd van 12 – 16 jaar zijn daar van harte welkom.
De vier/vijf zondagen in de maand hebben ieder een eigen vorm. Er zijn drie vormen:

  • Viering klassiek
  • Viering plus
  • Viering vrije vorm

Viering klassiek

Op de 1e zondag van de maand kunt u in principe rekenen op een „klassieke“ kerkdienst, dat wil zeggen: een kerkdienst met onze vaste orde van dienst, zonder verdere bijzonderheden. We noemen deze diensten voor de helderheid:Viering klassiek.

Viering plus

De 2e en/of 3e zondag van de maand reserveren we voor (onder andere) oecumenische diensten, doopdiensten, bevestiging van ambtsdragers en maaltijdvieringen. Diensten met vertrouwde elementen, maar wel iets extra’s.

Viering vrije vorm.

De 4e (eventueel 5e) zondag van de maand willen we ruimte maken voor diensten die een vernieuwend of experimenteel karakter hebben, en vallen onder deze. Aan de voorbereiding van deze diensten kan ieder die dat wil meedoen. Per dienst wordt er een apart voorbereidingsgroepje gevormd dat, onder leiding van kerkelijk werker Pieter Flach, een thema vaststelt en nadenkt over vorm en inhoud.

Een voorbeeld van een dergelijke viering vrije vorm is de zogenaamde ‘open (s)preekstoel’. Voor deze dienst worden kunstenaars, filosofen, wetenschappers of politici uitgenodigd de plek op de preekstoel in te nemen om vanuit hun werkveld en spiritualiteit hun visie te geven op een bijbeltekst.

Daarnaast werken we als PGN nauw samen met de plaatselijke katholieke parochie. Een aantal keer per jaar hebben we een gezamenlijke, oecumenische viering. Een voorbeeld daarvan is de feestelijk oecumenische dienst met Palmpasen. Zie hieronder een impressie.