Kerkdiensten per maand


zondag 1 september
De Regenboog 10:00 uur
ds. Marlies Schulz
Er is kindernevendienst 
Collecte: Jeugdwerk JOP

zondag 1 september
Van Goghkerkje 19:30 uur
Taizévesper
Collecte: Wilde Ganzen

zondag 8 september
De Regenboog 10:00 uur
Marlies Schulz en Pieter Flach
Startzondag in de pastorietuin
Collecte: missionair startzondag

zondag 15 september
De Regenboog 10:00 uur
ds. Marlies Schulz
Dienst van Schrift en Tafel
Er is kindernevendienst
Collecte: Educatiefonds Vluchtelingen Nuenen

zondag 22 september
H. Clemenskerk 10:30 uur
pastores beide kerken
Oecumenische Vredesdienst
Collecte: PAX
aansluitend: Wereldmarkt in het Park

zondag 29 september
De Regenboog 10:00 uur
ds. Marlies Schulz e.a.
bevestiging van ds. Christien Crouwel
als alg. secr. van de Raad van Kerken
Collecte: ZWO Oeganda

 


U kunt de kerkdienst beluisteren op internet. Dat kan rechtstreeks, maar ook op een later tijdstip.

Kijk op het tabblad onder ‘Kerkdiensten/meeluisteren