Diaconie


Contactpersoon: Bas Smouter tel. 040-284 04 04

Bankrekening: NL03 INGB 0005 1668 65 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente

De Diaconie van de PGN is een ANBI.

Missie en Visie

Het College van Diakenen richt zich op de samenleving. In een tijd waarin mensen steeds meer bezig lijken te zijn met hun eigen wereld, vraagt de Diaconie aandacht voor de noden van anderen. Onze opdracht is naar buiten te treden en, juist vanuit de Bijbel, om te zien naar elkaar.

ZWO

ZWO vormt een werkgroep binnen de Diaconie. Het beleid van ZWO maakt dus ook deel uit van de Missie en Visie van de Diaconie.  Zie de pagina over ZWO.

Het College van Diakenen

De leden van het College van Diakenen (de “ambtsgroep Diaconie”) zijn:

  • Bas Smouter: voorzitter en kerkenraadslid
  • Jacomien van der Steen: secretaris en kerkenraadslid; contact met ZWO
  • Bart Verbeek: penningmeester
  • Truus van Kuijeren: kerkenraadslid, bloemendienst
  • Alma van Berchum: kerkenraadslid en notuliste

Hieronder vindt u foto’s van de diakenen.

bas_6389-versie-2

Bas Smouter

voorzitter en kerkenraadslid

jacomien-van-der-steen
Jacomien van der Steen
secretaris en kerkenraadslid
contactpersoon met ZWO

contactpersoon Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Henk Roozenbeek

penningmeester en kerkenraadslid

Truus van Kuijeren

bloemendienst en kerkenraadslid

Alma van Berchum

notulist en kerkenraadslid

Activiteiten van de Diaconie

BLOEMEN IN DE DIENST

Contactpersoon: Truus van Kuijeren,
email: truusvankuijeren@gmail.com (voorkeur) of telefoon: 040 284 14 48

Een groep gemeenteleden o.l.v. Hennie Hoogerbrug zorgt elke zondag voor bloemen in de kerk, die na afloop naar een gemeentelid gaan, een zieke of iemand die best een groet van de gemeente kan gebruiken of een felicitatie. Heeft u suggesties? Stuur ze aan Truus van Kuijeren of bel haar.

AUTODIENST

IMG_0033

Contactpersoon: Betty Algera
tel. 040 283 31 12
Voor het vervoer naar de kerk op zondag. Vrijwilligers halen en brengen u graag.

DE KERKDIENST BIJ U THUIS

Bent u aan huis of bed gebonden, dan kunt u de kerkdienst thuis toch beluisteren.

Als u een computer heeft met een internetverbinding kunt u via de pagina Meeluisteren en Orde van Dienst een geluidsverbinding maken tijdens de kerkdienst. U vindt daar ook de Orde van Dienst van de zondag zodat u mee kunt lezen of zingen. Daar staan ook de opnames van kerkdiensten die al geweest zijn.

COLLECTEBONNEN

Contactpersoon: Jan Toorman
Rekening: NL22INGB0005809439 Diaconie Protestantse Gemeente.
U kunt uw bijdragen aan de collectes verhogen door collectebonnen te kopen.
Daarmee worden de collectegiften aantoonbaar en dus aftrekbaar.
U kunt de bonnen, in vellen van 20 bonnen van 1 euro, bestellen bij Jan Toorman door 20 euro, of een veelvoud daarvan, over te maken. Jan zal u dan de bonnen bezorgen.
Deze rekening wordt uitsluitend gebruikt voor de collectebonnen. Voor iedere bon in de collectezak, wordt 1 euro van deze rekening overgemaakt naar het betreffende doel.

DIACONAAL INLOOPHUIS ‘T HEMELTJE

hemel117

Contactpersoon: Eric Ackerman, tel. 040 283 41 66

Het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje, voorheen Diaconaal Centrum Eindhoven, gevestigd in het pand Hemelrijken 117, is een initiatief van de diaconieën van Eindhoven en omgeving. Een huiskamer voor dak- en thuislozen of mensen die anderszins behoefte hebben aan ontmoeting. Een plek van rust, een praatje, een kopje koffie of thee. Men kan er een douche nemen of de was laten doen. Vrijwilligers die dienst willen doen als gastheer/gastvrouw zijn van harte welkom. Medewerkers van het huis zijn van zo t/m vr van 13:30 tot 16:30 uur te bereiken op tel. 040 246 87 85. e-mail: secretariaat@inloophuishemeltje.nl website: www.inloophuishemeltje.nl.

DIACONIETUIN

Bio_tuin_resized[1]

Biologische tuin Nuenen

Contactpersoon: René Gerlings, tel. 040 281 62 60

De gemeenschappelijke, biologische groentetuin van de PGN ligt net buiten de kom Nuenen aan de Roosdoncken. Hier kunt u, op biologische wijze, collectief smaakvolle en gezonde groenten telen. Werken in de diaconietuin levert u behalve groenten en fruit, ook ontspanning en gezellige contacten op. De groep bestaat momenteel uit ongeveer 16 personen; het streven is naar ongeveer 20 deelnemers. Wie mee wil werken is van harte welkom.

Zie ook de website www.biologischetuin-nuenen.nl en de nieuwste folder.

KERSTPAKKETTENACTIE

Contactpersoon: Klara Jansen
tel. 040 283 34 34

Op zaterdag staan er teams vrijwilligers in de supermarkten van Nuenen en verzamelen daar de extra boodschappen, die Nuenenaren doen voor de kerstpakketten. Op maandag wordt het voedsel gesorteerd en verdeeld over ca. 200 pakketten, die op dinsdag worden bezorgd bij Nuenenaren.

zaterdag 15 december: van 9.15 uur – 15.30 uur; maandag 17 december  vanaf 9.00 uur: pakketten samenstellen
dinsdag 18 december vanaf 9.00 uur: pakketten bezorgen
Alles vindt plaats in De Regenboog.

LEERGELD/PLUSMINUS

De stichting Leergeld/Plusminus staat volwassenen (Plusminus) en ouders met kinderen (Leergeld) bij die financiële ondersteuning kunnen gebruiken. De stichting verstrekt niet zelf geld, maar helpt om gebruik te maken van de middelen die hulpverlenende instanties verstrekken. Dat kan zijn in de vorm van bijzondere bijstand, huursubsidie, het terugvragen van belastingen enz. Kan de stichting u helpen, of kent u iemand die hulp kan gebruiken, neemt u dan contact op met de stichting.
U kunt ook terecht op telefoonnummer 06 25286546, waar u uw naam en telefoonnummer kunt inspreken en een afspraak kunt maken. Postadres: Postbus 62, 5670 AB Nuenen. Ook is Leergeld per e-mail bereikbaar.