ZWO


Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

 

ZWO vormt een werkgroep binnen de Diaconie. Het beleid van ZWO maakt dus ook deel uit van de Missie en Visie van de Diaconie. ZWO stimuleert zowel binnen als buiten de PGN duurzame ontwikkelingssamenwerking. Dat gebeurt o.a. door het ondersteunen van Kerk-in-Actie projecten in hele wereld, het vergroten van de betrokkenheid van de gemeente bij deze projecten, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse ZWO dienst. Ook wordt er samengewerkt met Amnesty International.

De ZWO werk samen met de MOV-werkgroep (Missie Ontwikkeling Vrede) van de Nuenense parochie, met name bij onderstaande activiteiten.

Solidariteitsmaaltijd is op vrijdagavond 12 April 2019
De Solidariteitsmaaltijd wordt elk jaar georganiseerd op de vrijdag vóór de Goede Week. Dit is een gezellige maaltijd, van maar liefst 160 deelnemers, die in het teken staat van een project dat vanuit Nuenen wordt gecoördineerd. Alle opbrengsten komen ten goede van dit project (maaltijd kost 7 euro, extra donaties zijn welkom). Er is live muziek en natuurlijk informatie over het project. Meer informatie hier.

De WereldMarkt Nuenen wordt 1 keer per 3 jaar georganiseerd, de eerst volgende is op zondagmiddag 22 september 2019. De Wereldmarkt biedt een podium aan mensen uit Nuenen (of net daarbuiten) die actief betrokken zijn bij ontwikkelingsprojecten in de wereld. Zo’n 25 particuliere organisaties hun project presenteren in het park van Nuenen. Gedurende de middag is er een continue programma van muziek optredens. Het beloofd weer een groot feest te worden. We zijn druk bezig met de voorbereidingen en we kunnen jouw hulp hierbij heel goed gebruiken!

ZWO bestaat uit:

  • Walter Tibboel (voorzitter, kerkenraadslid)
  • Marianne Smouter (regeltante)
  • Carla van Doorn (penningmeester)

Rekeningnummer ZWO (gewijzigd sinds 1 november 2018)
NL 82 RABO 0373 738 609
t.n.v. Diaconie PGN inzake ZWO