Pastores


 

 

Predikant: vacant

 

Kerkelijk werker Pieter Flach
Stephan Hanewinkellaan 3
5673 MV Nuenen
Telefoon 040 – 284 2052

Is sinds 2003 half-time aan de PGN verbonden als kerkelijk werker. Het begeleiden, stimuleren en uitvoeren van het jeugd- en jongerenwerk is een groot deel van zijn werk. In de jaren 1989-1993 volgde hij de HBO-opleiding Theologie en Maatschappij
aan Hogeschool de Horst in Driebergen. In verschillende gemeentes door het land heeft hij sinds 1990 kerkelijk jeugdwerk begeleid. In Mijdrecht deed hij ruim vijf jaar ouderenpastoraat. Momenteel werkt hij de andere helft van zijn werktijd als kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat in de Protestantse Gemeente Helmond.