Eredienst


logo_ere Contactpersoon: Ingrid de Graaff tel.06 – 337 145 48 De ambtsgroep Eredienst houdt zich bezig met de inhoud en vormgeving van de kerkdiensten in De Regenboog en het Van Gogh kerkje. De groep wil de eredienst zodanig vorm geven, dat iedereen zich geïnspireerd en aangesproken voelt. De ambtsgroep zorgt voor de normale zondagochtendvieringen, startzondagen, de diensten van Schrift en Tafel, doop- en themadiensten, rouw- en trouwdiensten en diensten met een eigen opzet zoals de Open (S)preekstoeldiensten. De leden van de ambtsgroep zijn:
  • Ingrid de Graaff (voorzitter)
  • Jan Dorleijn (penningmeester)
  • Mieke Hendrickx
  • Rieky Sinnema
  • Sity Keizer
  • Pieter Flach (kerkelijk werker) is adviseur van deze ambtsgroep