Eredienst


logo_ere

Contactpersoon: Ingrid de Graaff
tel. 040 – 241 9118

De ambtsgroep Eredienst houdt zich bezig met de inhoud en vormgeving van de kerkdiensten in De Regenboog en het Van Gogh kerkje. De groep wil de eredienst zodanig vorm geven, dat iedereen zich geïnspireerd en aangesproken voelt. De ambtsgroep zorgt voor de normale zondagochtendvieringen, startzondagen, de diensten van Schrift en Tafel, doop- en themadiensten, rouw- en trouwdiensten en diensten met een eigen opzet zoals de Open (S)preekstoeldiensten.

De leden van de ambtsgroep zijn:

  • Ingrid de Graaff (voorzitter en lid van de kerkenraad)
  • Jan Dorleijn (penningmeester)
  • Mieke Hendrickx
  • Rieky SinnemaPieter Flach (kerkelijk werker) is adviseur van deze ambtsgroep